Trường hợp từ chối bảo hành
  • 0
  • Duc Anh

Trường hợp từ chối bảo hành

Với các trường hợp sau đây Di Động V24h sẽ từ chối bảo hành - Máy không nằm trong thời gian quy định bảo hành.- Màn hình máy xuất hiện dưới...

Xem thêm
0
V24h.vn back to top